Tarımda Örnek Köyler Desteklenmeli
Çorum İl Genel Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Ömer Çatalpelit, tarımsal üretimde bazı köylerin diğer köylere örnek teşkil edecek uygulamaları ve projeleri hayata geçirdiğini belirterek, bu tür köylerin desteklenmesini istedi.
İl Genel Meclisi Başkanlığınca geçtiğimiz Aralık ayı toplantılarında Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilen, "İlimiz Merkez ve İlçelerinde araştırma yapılarak, örnek bir tarım köyü oluşturma çalışması için uygun bir köyü belirlenerek diğer köylerimize örnek olacak köyleri ortaya çıkarmak için, İl Özel İdaresinin imkanları doğrultusunda neler yapılabilir?" konulu araştırma dosyasının sonuçları, meclis üyeleriyle paylaşıldı.
Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyelerin yaptığı çalışmalar ve hazırladığı rapor hakkında bilgiler veren Komisyon Başkanı Ömer Çatalpelit, dar gelirli çiftçi ailelerine ek gelir ve istihdam imkânı sağlanarak, ekonomik gelir düzeylerinin arttırılması gerektiğini ifade etti.
Çatalpelit, açıklamasında şu bilgileri verdi:
"Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünce yağmurlama damlama sulama tesisi yapılarak işletme ve bakım için muhtarlık veya kooperatiflere devredilen 12 adet yer altı suyu, 4 adet yer üstü pompaj, 5 adet sulama göleti ve 25 adet de küçük ölçekli sulama göletimiz bulunmaktadır.
Toplam 49 adet köyde yağmurlama damla sulama sistemi mevcut olup hali hazırda muhtarlıklar veya kooperatiflerce işletilmektedir. Yani örnek tarım köyü yapılması için altyapısı hazır 49 köyümüz vardır. Bu köylerin büyük çoğunluğunda hala projelerindeki bitki desenine uygun tarım yapılmamakta, su verimli ve randımanlı kullanılmamaktadır. Hatta salma sulama yapan köylerimizde mevcuttur.
Bu tesislerimizden en iyi işletilen, bitki deseni açısından mevcut sulama sistemine uygun tarım yapan ve suyu randımanlı ve verimli kullanan köylerin başında Laçin Kuyumcu Köyü gelmektedir.
Laçin Kuyumcu köyüne Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve muhtarlık köylü devlet iş birliği ile 10.000,00 m3 depolama kapasiteli Hayvan İçme Suyu Göleti yapılmıştır.
2010 yılında Hayvan İçme Suyu Göleti Küçük Ölçekli Sulama Göletine çevrilerek göletten damla sulama tesisi inşa edilmiş, 330 dekar arazi sulamaya açılmış, 2013 yılında da tesise ilave damla sulamalar yapılarak 70 dekar arazi daha sulamaya açılmış olup toplam damla sulama ile sulanan alan 400 dekara çıkarılmıştır.
2016 yılında da gölette hacim genişletmesi yapılarak göletin depolama kapasitesi 12.000,00 m3’e çıkarılmıştır. Kuyumcu köyü meyve ve sebze ağırlıklı tarımla uğraşan, suyun ve sulu tarımın önemini bilen bir köydür. Sulama tesisi yapıp işletmek üzere muhtarlıklara devrettiğimiz köyler içinde suyu en verimli ve randımanlı kullanan köyler arasındadır.
Köyde meyve olarak ceviz, kiraz, armut ve çilek yetiştiriciliği yapılmakta olup bu ürünlerin geliştirilmesi, seracılığın teşvik edilmesi gerekmektedir. Örnek köy seçilerek desteklenmesi durumunda köye ekonomik olarak katkı sağlanacağı, köylünün ekonomik seviyesinin artacağı ve ülke ekonomisine de katkısının olacağı kanaatindeyiz.
İl Gıda Tarım ve hayvancılık Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalar ise şöyledir;
Bitkisel Üretimi Geliştirme Kapsamında Hazırlanan Projelerin İlimiz Tarımına ve Küçük Çiftçi Ailelerine Yaptığı Olumlu Gelişmeler Raporu:

ORGANİK ÇİLEK ÜRETİMİ PROJESİ
İlimizde organik çilek üretimini teşvik etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla, İskilip ilçesine bağlı Şeyhköy köyünde en az 1 dekarlık alanda uygulanmak üzere, hedeflenen 50 çiftçimize toplam 60 dekarlık alanda organik tarım teknikleri anlatılarak çiftçilerimizin organik tarımı benimsemeleri, bilinçlenmeleri ve beceri kazanmalarını sağlamak için çalışma başlatılmıştır.
Geleneksel yöntemlerle tarımsal faaliyetlerini yürüten çiftçilerimize ileri üretim tekniklerini organik tarım ile birleştirerek, verimli ve kaliteli ürün yetiştiriciliğinin organik tarımda da olabileceğini, organik tarımın düşük kaliteli, kurtlu kiraz, elma vs. yetiştiriciliği olmadığını çiftçilerimize göstererek organik çilek yetiştiriciliğinin tüm çiftçilere örnek olması sağlanacaktır. Böylece dar gelirli çiftçi ailelerine ek gelir ve istihdam imkânı sağlayarak, ekonomik gelir düzeylerinin arttırılması hedeflenmektedir.
Proje ile Çorum il ve ilçelerine bağlı köylerde organik olarak çilek yetiştiriciliğinin geliştirilmesini sağlamak ve bu amaçla hem yöre çiftçisine hem de ülkemize gelir getirecek faaliyetler ile tarımsal kalkınmayı sağlayarak istihdam yaratmak amaçlanmıştır.
Projenin hedef grubunu oluşturan; çiftçilerimizin ekonomik gelir düzeyi oldukça düşüktür. Her ne kadar mevcut bahçelerde modern sulama (damla sulama) teknikleri uygulansa da çiftçilerimiz gelişen ve yenilenen tarımsal üretim teknikleri, organik tarım, uygulamaları gibi konularda yeterli bilgi ve beceriye sahip değildir. Geleneksel yöntemlerle tarımsal faaliyetlerini yürüten bu aile işletmelerinde ulusal veya uluslararası bir rekabet gücünden bahsetmek de söz konusu olamamaktadır. Bu proje ile dar gelirli çiftçi ailelerine ek gelir ve istihdam imkânı ile ekonomik gelir düzeylerinin arttırılması sağlanacak olup bölgemizde çilek talebinin yüksek olması sebebiyle piyasaya kaliteli ve organik olarak yetiştirilmiş gerçek aromasında ürün sunulmak istenmiştir.
Proje ile köy halkının geçimini temin etmek amacıyla yılın belirli dönemlerinde geçimlerini sağlamak amacıyla Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlere gitmesi önlenmiş olup, yılın her döneminde köyde kalarak geçimini çilek üretiminden temini sağlanmıştır. Üretilen çilekler bir alanda toplanarak İstanbul organik pazarında satış imkânı bulmaktadır. Böylece yöre halkının sadece Çorum pazarında satışı yanında büyük şehirlerde de pazar imkânı bulması dolayısıyla da yöre üreticilerin diğer illerdeki üreticilerle bir rekabet içinde olması üretimde kaliteyi yükseltmek açısından da önem arz etmektedir. Şeyhköy köyünde yapılan bu üretim, gerek köye yakın olan diğer köylerde gerekse İlimize bağlı merkez ilçe ve köylerimizde çiftçilerimizin yapılan bu çalışmaları örnek alarak kendilerinin de alternatif üretim olarak böyle bir üretime geçmelerine örnek teşkil edeceği açısından bölgemiz için önem arz edecektir.

KIZILCA ARMUDUNUN YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ
Laçin İlçemizde doğal koşullarda yetişen ve endemik bir tür olan Kızılca Armudunun nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle müdürlük tarafından çalışma başlatılmıştır. Bu kapsamda 2014 yılında belirlenen Kızılca Armudu ağaçlarında kalem alınarak aşılama yaptırılmış ve 2015 yılında üretilen 500 adet fidan ilçeye bağlı Kuyumcu köyünde diktirilmiştir. 2016 yılında ise aynı yolla 4000 adet fidan üretilmiş ve Çorum İl Özel İdaresi'nden 30.000,00 TL kaynak ayrılarak fidan alımı gerçekleştirilmiştir. Alımı yapılan fidanlar Kuyumcu köyünde kapama meyve bahçesi kurmak üzere başvuruda bulunan üreticilerimize 2,5 TL/fidan çiftçi katkısı karşılığında dağıtılarak dikimi yaptırılacaktır.
Projenin amacı, nesli tükenme tehlikesi altında olan Kızılca Armudunun yaygınlaştırılması ve ilçemizde meyveciliğin geliştirilmesidir. Kuyumcu köyünün sulama altyapısının tamamlanmış olması, iklim ve toprak yapısının Kızılca Armudu yetiştiriciliğine uygun olması nedeniyle, projenin bu köyde uygulanmasına karar verilmiştir.

ÇEREZLİK KABAK YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ
Laçin İlçemizde alternatif ürün olarak çerezlik kabak yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla 2015 yılında İlçemize bağlı Doğanlar köyünde 20 dekar alanda Çerezlik Kabak Yetiştiriciliği Demonstrasyonu başlatılmış ve hasat sırasında Tarla Günü düzenlenmiştir. Ayrıca Kayseri ili Tomarza ilçesine düzenlenen çiftçi gezisine 20 üreticimiz katılmış ve bu bölgedeki çerezlik kabak üretimi yapılan arazileri yerinde incelemeleri sağlanmıştır. 2016 yılı üretim döneminde ise Çorum İl Özel İdaresi desteğiyle Tomarza Tarım Kredi Kooperatifinden “Ürgüp Sivrisi” çeşidi tohum alımı yapılarak ilçemizde 650 dekar alanda yetiştiriciliği yapılmıştır. Ancak iklim koşullarının olumsuz etkileri nedeniyle beklenilen başarı elde edilememiştir.
Ayrıca İlimiz Merkez ilçe Hamdiköy köyünde alternatif ürün olarak çerezlik kabak yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla 2017 yılında 10 dekar alanda Çerezlik Kabak Yetiştiriciliği Demonstrasyonu başlatılması hedeflenmektedir. İlimiz çiftçileri başta olmak üzere yakın İl ve İlçe Müdürlüklerinin belirleyeceği çiftçi katılımları ile hasat sırasında Tarla Günü düzenlenecektir.
Projenin amacı, il ve ilçelerimizde kıraç arazilerde uygulanan Buğday-Nadas münavebe sisteminde nadas yerine alternatif ürün olarak çerezlik kabak yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve bu birim alandan elde edilen gelirin arttırılmasıdır.
Sonuç olarak; uygulaması başlatılan projelerin alanlarının ve katılan çiftçi sayısının artırılması suretiyle daha çok ailenin gelir seviyelerini yükseltmek, yeni çeşitlerin bölgemize kazandırılmasını sağlamak, iç göçün önüne geçmek ayrıca üretimi artırarak pazarlamada yaşanılan sıkıntıları bertaraf etmek mümkün olacaktır."

Yayla Haber

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.