‘Ziraat Odası, Kimsenin Çiftliği Değildir’
Çorum Ziraat Odası Kayyum Başkanı Mehmet Sayan, hesabını veremeyecekleri hiçbir işlemin altına imza atmadıklarını, odayı şeffaf bir şekilde yönettiklerini, hiçbir zaman çiftçiden ve seçimden kaçmadıklarını belirterek, “görevim süresince hesabını veremeyeceğiz hiçbir işlem olmamış ve Çorum çiftçisine ait olan Çorum Ziraat Odası, geçim sağladığımız ve geçimimizi temin ettiğimiz bir yer olmamıştır” dedi.
Mehmet Sayan, bugün odanın toplantı salonunda basın toplantısı düzenleyerek, kendisine ve oda yönetimine yönelik suçlamalara cevap verdi.
Toplantıya; Oda Meclis Başkanı Sadettin Karaarslan ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.
Yüksek Seçim Kurulu’nun kararı ile seçimlerin yenileneceğini, seçimlerin 23 Haziran 2013 Pazar günü Fuar Alanı Kompleksinde yapılacağını bildiren Sayan, toplantıda herhangi bir konuşma olmayacağını ve gündem maddesi görüşülmeyeceğini, sadece seçim yapılacağını, seçimlerin de 26.10.2010 tarihinde belirlenen 225 delege ile yapılacağını bildirdi.
Oda Başkan Adayı Selahattin Biçer’in eleştirilerine cevap veren Mehmet Sayan, “Kimsenin asılsız ithamlarla ahkam kesme hakkı ve yetkisi yoktur. Hele hele Odayı yıllardır babasının çiftliği gibi kullananların buna hiç hakkı yoktur. Bizim kimseye haksız bir ithamımız yoktur” dedi.
Biçer’in Oda’ya 108 bin lira takip çıkışlı, faiz ve masraflarıyla birlikte 150 bin lira icraya yansımış borcunun bulunduğuna dikkati çeken Mehmet Sayan, Biçer’in çiftçiden çok kendi geleceğini düşünerek odaya başkan adayı olduğunu ileri sürerek, “İcra dosyaları ve soruşturma dosyaları yalanla entrikayla kimin işi olduğunu açıkça göstermektedir. Çorum Ziraat Odası, kimsenin çiftliği değildir. Hele hele oda başkanının borçlanmasını sağlayan bir finans kuruluşu hiç değildir. Selahattin Biçer doğruluk, dürüstlük, hukuk naraları atmak yerine önce Çorum Ziraat Odasına olan borçlarını ödesin” ifadesini kullandı.
Oda Başkanı Mehmet Sayan, yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
 
SEÇİMLER 23 HAZİRAN’DA
2 yıldan beri yılan hikayesine dönen Ziraat Odası seçimlerinin 23 Haziran Pazar günü yapılması konusunda Yüksek Seçim Kurulu kararı kesinleşti. Karara göre seçimler ilk seçilen delegelerle kongresiz yapılacak.
Bilindiği gibi kanun gereği 4 yıla bir yapılması zorunlu Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği organlarının seçimleri muhtarlıklarda yapılan delege seçimleri ile başlıyor. 26.10.2010 tarihinde yapılan delege seçimleri Vilayette kurulan bir komisyon tarafından iptal edilmiş ve 30.01.2012 tarihinde yenilenmiş, bu yenilenen delegelerle 23.02.2011 tarihinde genel kurul yapılmıştır. Bu süreçte her ne kadar İlçe Seçim Kurulu nezdinde itirazlar yapılmışsa da kanuna göre itirazlar seçimlerin yapılmasına engel olmadığından süreç devam etmiş, 21 kişilik Ziraat Odası Meclisi belirlenmiş, aynı gün görev taksimi yapılarak organlar oluşturulmuş ve mazbatalar alınmıştı. Başkanlığımda oluşan yönetim kurulu Selahattin Biçer’den görevi devralmıştı.
26.10.2010 tarihinde yapılan delege seçimlerinin iptali konusunda Çorum İdare Mahkemesi’ne yapılan itirazı Mahkeme haklı bulmuş, komisyonun yaptığı işlemi iptal etmiş, 2. seçilen delegelerle yapılan genel kurulu geçersiz saymıştı. İdari Mahkeme’nin bu karara karşı gerek Vilayet makamınca gerekse oda yönetimimizce Danıştay’a yapılan itiraz yürütmeyi durdurmamış, gerek Ziraat Odaları Birliği’nce gerekse il makamınca odamızdan gereğin yapılması istenmişti. 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği kanununa göre organların feshi:
- Milli güvenliğin kamu düzeninin suç işlemesinin veya suçun devamının önlemenin yahut yakalamanın gerektiği hallerde gecikmede sakınca varsa vali tarafından men edilmesiyle, (bu durumda görevli hakimin onayı gerekmekte 48 saat içinde karar açıklanmazsa karar yürürlükten kalkmaktadır.)
- Oda yönetim kurumlarının çalışmalarını mesleki ahlak ve ülkenin genel menfaatlerine uygun yürütmemesi, mevzuata uymaması, görevlerini kötüye kullanması hallerinde, görevlerine oda meclisleri tarafından son verilmesi ile,
- Amaçları dışında faaliyet göstermeleri dışında o yer Cumhuriyet Savcılığının Asliye Hukuk Mahkemesine dava açması ile,
- Oda genel kurulu veya birlik kararına uymayan oda meclisleri, oda genel kurulu veya birlik yönetim kurulunun vereceği kararlar ile,
- Oda meclislerinin üye tam sayısının yarıdan fazlasının yazılı talebi ve meclisin 2/3 ünün bu talebe uyması durumunda kendi kendini görevden uzaklaştırmasıyla,
Mümkündür denilmektedir.
 
“KİMSE GÖREVİNİ KANUNA AYKIRI OLARAK SÜRDÜRMEDİ”
Bu aşamada gerek Valilik, gerekse Birlik tarafından odamız organları hakkında herhangi bir işlem yapılmamış, oda yönetim kurulu teklifi üzerine olay mecliste görüşülmüş, meclisin kendi kendini fes ederek seçime gitme önerisi kabul edilmemiştir. Bu arada İdari Mahkeme kararına uymayan organların görevlerine son verilebilmesi için Cumhuriyet Savcılığınca Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan dava devam ederken Selahattin Biçer tarafından kayyum atanması talebi doğrultusunda odamıza kayyum görevlendirilmiş, altı aya yakın bir süre kayyumlar tarafından idare edilmiştir. Yapılan itiraz sonucunda kayyum ataması iptal edilmiş ve organlar tekrar görevlerine dönmüşlerdir.
İddia edildiği gibi kimse görevini kanuna aykırı olarak sürdürmemiştir. Ancak Nisan ayı itibariyle Danıştay’ın gerekçeli kararı İdari Mahkemenin Vilayet işlemi iptale yetkili olduğu ancak 2. delege ile yapılan genel kurulun iptali ile ilgili kararın seçim kurullarının yetkisinde olduğu kararına karşılık ilgili kurullara başvuru yapılmış, 08.05.2013 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin yenilenmesi kararını vermiştir. Bu aşamada doğal olarak seçimler 1. seçilen delegelerin katılımı ile yapılacağından ve yeni organlar seçileceğinden yeni adaylar da olacaktır. Oda meclisimize ve yönetimimize ikinci defada seçilen bazı arkadaşlarımızın delegelikleri sona erdiğinden daha önce birlikte olduğumuz meclis üyelerimizin genel isteği üzerine ayrılan arkadaşlarımızın yerlerinin doldurularak seçimlere gidilmesi görüşü benimsenmiştir. Ayrılmak durumunda kalan arkadaşlarımızın gönüllerinin bizimle birlikte olduğu inancıyla yaptıkları katkılardan ve harcadıkları mesaiden dolayı teşekkür ediyoruz.
 
“SEÇİM, HUKUKUN BİR GEREĞİ OLARAK YAPILIYOR”
Bu arada başta şahsım ve yönetimim olmak üzere bizleri suçlayarak adaylığını açıklayan Selahattin Biçer’le polemiğe girmek istemesem de suçlamalara cevap vermek durumunda kalmaktayım.
Sayın Biçer başta şahsım olmak üzere bizleri Hukuk tanımamazlıkla suçluyor ve olayları kendi kişisel mantığına göre yorumlayarak kamuoyuna yanıltmaya çalışıyor. Kendisi Türkiye Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu ve buna bağlı tüzük ve yönetmeliklerle hakkını aramaya veya yanındaki arkadaşlara aratmaya çalışırken, karşısındakilerin de aynı kanunun verdiği haklarla kendini savunmalarını yadırgıyor. Şimdi kendisine soruyorum kendi olsa organlarını savunmayacak mıydı?
Gene kendi yönetim anlayışının verdiği mantıkla olsa gerek yıllarca hizmet verdiği Ziraat Odalarının işleyiş şeklini unutmuş görünüyor. Meclisin kendi kendini fes etmesi dışında benim seçim amaçlı genel kurul istemek gibi bir yetkim yoktur. Olayı meclise taşıdığımda çıkan karar hakkımızda verilecek hukuk kararının beklenmesi şeklinde olmuştur. Durum gerek genel merkezimize, gerekse diğer ilgili organlara bildirilmiştir. Hakkımızda hukuksal süreç devam ederken organlarımızın feshi ile ilgili başlangıçta belirtilen hiçbir madde gerçekleşmemiştir. Şuanda içinde bulunduğumuz seçim aşaması da neticede hukukun bir gereğidir.
Bırakalım delegelerimizden toplanan imzaların ne maksatla ve neler söylenerek toplandığına delegemiz karar versin. İyi niyetle toplanan imzaların mahkemeye sunulup delege seçim istiyor şeklindeki gayretinin hesabını asıl siz delegeye verin.
 
“ALDIĞIMIZ ARAÇ ODANIN ÖZ MALI”
Göreve geldiğimizde yaklaşık 20.000 TL masraf çıkarılan hurda aşamasına getirilmiş araçların değiştirilmesi için meclis kararı ile yeni bir araç aldık. Aracı odanın işlerini görmek üzere aldık. Araç benim malım değil neticede odanın malı, yarın siz olun veya başka birisi olsun odaya hizmet veren kişiler bu aracı kullanacaktır. Üstelik biz bu aracı odaya ekonomik yük getirmeden aldık. Araca sivil değil resmi plaka aldık ki özel işlerde kullanmaya kimse yeltenmesin.
 
“ODAYI KAPALI KUTU OLMAKTAN ÇIKARDIK”
Göreve geldiğimizde yıllarca ödetmediğin genel merkez paylarının belirli planlar dahilinde ödemeye başladık. Emekliye ayrılan iki elemanımızın yaklaşık 165.000 TL’yi bulan emekli ikramiyeleri ödenmiştir. Biz odayı kapalı kutu olmaktan çıkardık, her şeyin hesabı açık açık meclisimizde görüşülmektedir. İsteyen her istediği zaman gelsin istediği açıklamayı yapalım. İsteyen her çiftçi ve delege verdiği aidatın hesabını sorabilir.
Sayın Biçer’i görevi devraldığımızda iftiralar nedeniyle Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nden acilen müfettiş istediğini, teftiş yapılmasını sağladığını söylüyor. Teftiş istenmesi aynı zamanda talebim üzere meclis kararıdır. Sonra da kalkmışsın bu raporlara düzmece diyorsun, daha önce kamuoyuna açıklandığı üzere teftiş raporları sonucunda usulsüz ödeme yaptığı gerekçesiyle tarafına çıkarılan 105.000 TL’lik oda alacağı ile ilgili tarafımıza gönderilen yazıda Savcılığa suç duyurusu yapıldığı bildirilmekte, paranın tahsili ve bilgi verilmesi istenmektedir. Bunlarla ilgili takipsizlik kararı verildiğine dair herhangi bir mahkeme kararı bize gönderilmemiştir. Bunun dışında gerek kendi, gerek yandaşları ve oğlunun Odaya olan senetli borçlarla ilgili konuya hiç dokunmadığın görülmektedir. Bunlarda ilgili yerlerde takipte olup bunları tahsil etmek tabi ki görevimiz olacaktır.
 
“ZİRAAT ODASI GEÇİM SAĞLADIĞIMIZ YER OLMADI”
Şöyle ki; görevim süresince hesabını veremeyeceğiz hiçbir işlem olmamış ve Çorum çiftçisine ait olan Çorum Ziraat Odası, geçim sağladığımız ve geçimimizi temin ettiğimiz bir yer olmamıştır.
Kimsenin asılsız ithamlarla ahkam kesme hakkı ve yetkisi yoktur. Hele hele Odayı yıllardır babasının çiftliği gibi kullananların buna hiç hakkı yoktur. Kimseye haksız bir ithamımız yoktur.
 
“BİÇER’İN ODAYA 150 BİN TL BORCU VAR”
Selahattin Biçer’den Çorum Ziraat Odası’nın
Çorum 4.İcra Müd. 2011/7751 Esas sayılı takiple; 7292,00 TL
Çorum 4icra Müd. 2011/7800 Esas sayılı takiple; 3342,00 TL
Çorum 4.İcra Müd. 2011/7746 Esas sayılı takiple; 36.617,00 TL
Çorum 1.İcra Müd. 2011/7746 Esas sayılı takiple; 860Ş,00 TL
Çorum 4.İcra Müd. 2011/7799 Esas sayılı takiple; 1006,00 TL
Çorum 4.cra Müd. 2011/7813 Esas sayılı takiple; 23.862,00 TL
Çorum 4.İcra Müd. 2011/7751 Esas sayılı takiple; 21.027,00 TL
Çorum 4.İcra MUd. 2011/7751 Esas sayılı takiple; 6986,00 TL olmak üzere 108.000 TL takip çıkışlı borcu bulunmakta olup, bu dosyaların faiz ve masrafları bugün itibariyle borçları 150.000 TL TL’yi geçmektedir.
 
ÇİFTÇİYİ Mİ DÜŞÜNÜYOR, YOKSA KENDİNİ Mİ?
Bu borçlanmalar tamamıyla Selahattin Biçer’in odayı yönettiği dönemde aldığı zirai ürünlerin bedeli olup, hepsi belgeli ve resmi olarak İcraya aksettirilmiş borçlardır.
Sayın Çorumlu çiftçiler bu zat ortalarda hukuk ve dürüstlük nidaları atarken acaba sizleri mi düşünüyor yoksa belirtilen bu icra dosyalarını mı? Tarafımın Çorum Ziraat Odasına bir kuruş borcu yoktur.
Yine Selahattin Biçer aklandığını iddia etse de, Çorum Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2011/8608 Esas sayılı soruşturma neticesinde Çorum 3.Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2013/236 Esas sayılı dosya ile Çorum Ziraat Odası Başkanlığını yaptığı süre içerisinde Çorum Ziraat Odası’na şahsi borçlarını ödemediği, Oda Başkanlığı yaptığı sürece borçları nedeni ile icra takibi yapılmasına engel olduğu, 19 kişinin üyeliklerinin geçersiz olmasına rağmen Çorum Ziraat Odası’nın 26.12.2010 tarihli Ziraat Odası seçimlerine katılımlarını sağladığı, Odayı 118.680 TL zarara uğrattığı nedenleri ile Ceza Davası açılmış ve Yargılaması devam etmektedir.
 
“SEÇİMDEN VE ÇİFTÇİLERDEN HİÇBİR ZAMAN KAÇMAYIZ”
Adalete ve kanunlara saygımız sonsuz olup, hiçbir zaman seçimden ve çiftçimizin karşısına çıkmaktan kaçınmamız söz konusu değildir. Yalanla entrikayla bizim işimiz olmaz.
İcra dosyaları ve soruşturma dosyaları yalanla entrikayla kimin işi olduğunu açıkça göstermektedir. Çorum Ziraat Odası, kimsenin çiftliği değildir. Hele hele oda başkanının borçlanmasını sağlayan bir finans kuruluşu hiç değildir. Selahattin Biçer doğruluk, dürüstlük, hukuk naraları atmak yerine önce Çorum Ziraat Odasına olan borçlarını ödesin.
Diğer bir konu da; Odamız kayıt sisteminin nasıl çalıştığı, bunun ÇKS sistemi ile bağlantısının ne olduğu konusunda çiftçilerimiz yeterli bilgilere sahiptir. Genel merkezin kayıt sisteminin yenilenmesi konusundaki emirleri üzerinde çalışılmaktadır. Bu konuyla ilgili zaten seçim öncesi sözümüz de var. Ancak Ziraat Odaları Kanununun, bir takım boşluklarından yararlanılarak belirli yerlere çiftçiler kaydettirip, belirli insanları delege yapmak gibi becerilere kimin sahip olduğunu değerli çiftçilerimiz ve delegelerimiz iyi biliyor. Daha önce birbirlerini suçlayarak mahkemelik olanların şimdi hangi maksatla bir araya geldiklerini anlamakta sıkıntı çekiyoruz.
 
“OLAYLARI SAPTIRIP DELEGELERİN KAFASINI KARIŞTIRMAYIN”
Genel merkezle aranızda doğan sıkıntıları Çorum Ziraat Odası’na yansıtarak yarattığınız kaosun sorumluluğunu bana yüklemeyin. Kayyum atanmasını isteyen sizsiniz. Hukuk kayyumları iptal ettiyse veya kayyumlar kafanıza göre görev yapmadıysa suç neden bizim oluyor anlamadım. Raporlar yazanlar ise yıllarca yönetiminde bulunduğunuz genel merkez müfettişleri, gayet iyi biliyorsunuz ki odaları birlik, birliği bakanlık denetliyor.
Şimdi durmuş secime 20 gün kala delegelerin toplanmasını istiyorsun. Delege toplanması genel kurul anlamına gelir. Kanunumuzda genel kurulun olağan genel kurul dışında nasıl toplanacağı bellidir. Bu da oda meclisinin birlik yönetim kurulunun veya genel kurul üyelerinin üçte birinin talebi doğrultusunda olur. Oda meclisimiz almadığına göre bu talebin muhatabı birlik yönetim kurulu veya delegenin üçte bir çoğunluğudur. Olayları saptırıp delegenin kafasının karışmasına sebep olmayın. Gelsinler huzur içinde oylarını kullanıp gitsinler. Biz Odanın geleceğine kafa yoralım. İş güç zamanı milleti daha fazla meşgul etmeyelim. Bizim bu insanlarla yüz yüze gelmekten çekinmek gibi bir sıkıntımız yok. Genel Merkez kanunun kendisine verdiği yetkiyi kullanarak bizleri seçimleri sonuçlandırmak üzere görevlendirmiştir. Kimseye hesap vermekten kaçmıyoruz. Söylediklerinin aksine hukukun gereği neyse o yapılıyor.”

Yayla Haber

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.